بررسی اصالت محصولات

تائید اصالت محصولات : کلیه محصولات شرکت مبتکران اشیاء هوشمند دارای شماره سریال و کد محصول مشخص و ثبت شده میباشند.
برای تائید اصالت محصول و دریافت هرگونه خدمات، نیاز به تائید اصالت کالا از طریق فرم روبرو میباشد.
شماره سریال و کد محصول خود را در فرم روبرو وارد نموده و دکمه بررسی را فشار دهید.
در صورت صحت مقدار کلید محرمانه مندرج در بسته بندی محصول شما نمایش داده میگردد.
Captcha