توضیحات

کلیه خدمات فروش ، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و محصولات ساخت شرکت مبتکران اشیاء هوشمند و سایر محصولات ارائه شده در این فروشگاه صرفا از طریق نمایندگی های مجاز که فهرست آنها در این بخش ذکر شده ، انجام می پذیرد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط هیچ فرد یا مجموعه ای خارج از این فهرست ندارد.