شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com وب سایت رسمی شرکت مبتکران اشیاء هوشمند ، طراح و سازنده سیستم های هوشمند سازی Mon, 20 May 2019 10:33:57 GMT fa-ir شرکت در اولین نمایشگاه و همایش تهران هوشمند http://www.ioi-co.com/تهران-هوشمند 4441890d-b08b-40ea-aac4-9bc6e2c54318 رویدادها Mon, 22 Oct 2018 11:08:11 GMT <img alt="" src="/Uploads/Images/IMG_20180122_073246_445.jpg" /> خدمات پس از فروش http://www.ioi-co.com/خدمات-پس-از-فروش 6ad637e0-a7a3-4031-857e-e7cfbd9a6e3b صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:09:17 GMT شرایط و قوانین http://www.ioi-co.com/قوانین 36690f4d-d2ff-4e22-af19-f1f884b5d0da صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:08:45 GMT حریم خصوصی http://www.ioi-co.com/حریم-خصوصی 45bf883a-c241-4dc2-bb23-6e42bec0b7e7 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:08:19 GMT درخواست بروشور http://www.ioi-co.com/بروشور e2f6c222-e7b6-4fbd-aac6-38a5887f5b84 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:07:48 GMT همکاری فنی http://www.ioi-co.com/همکاری-توسعه 808cecd2-1c5d-498b-adba-41cd8c9ca3e5 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:03:28 GMT همکاری در فروش http://www.ioi-co.com/همکاری-فروش d4703ee6-4fec-4c20-8dcb-a04ef095416c صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:02:43 GMT خدمات پس از فروش http://www.ioi-co.com/گارانتی 442cb7d3-0cf3-432f-be5e-eefdd795036e صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 11:01:48 GMT تحقیق و توسعه http://www.ioi-co.com/RandD 7371de1f-abf0-4efe-b2f2-18085a916e2e صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:59:57 GMT طراحی راهکار های هوشمند سازی http://www.ioi-co.com/آموزش 48a421d8-bc54-4cfa-8278-d18d9c56f731 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:59:10 GMT Open Source http://www.ioi-co.com/opensource 0b0eda8b-d412-418c-8285-631ffa51c124 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:58:29 GMT شبکه های رایانه ای http://www.ioi-co.com/مشاوره fc9c28f2-50ae-4eae-a3b2-8c83ce43106d صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:57:37 GMT طراحی اپلیکیشن های تلفن همراه http://www.ioi-co.com/موبایل ba731916-f2d8-4eef-b36c-7c94699c698f صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:56:34 GMT طراحی ، اجرا و نگهداری وب سایت http://www.ioi-co.com/وبسایت 4c4543be-0f5a-4734-be50-3f241729de09 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:55:24 GMT طراحی و اجراء پروژه های نرم افزاری http://www.ioi-co.com/نرم-افزار dbfa6db8-8075-43e4-9105-c8eed3674670 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:43:18 GMT تائیدیه ها و افتخاراتک کسب شده شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com/تائیدیه feb449b0-66cd-4c9d-b424-7774ff475dbd صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:42:28 GMT جهان بینی شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com/جهان بینی a4320a79-d314-41d3-b28d-d8ece6a18e30 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:41:35 GMT چشم انداز شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com/چشم انداز 55642ab3-76b8-4229-b3f2-e49969d5dc97 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:40:41 GMT اهداف شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com/اهداف 950f05f8-ed94-4ed6-bcd8-0b4a3b2e74a5 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:34:05 GMT معرفی شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com/معرفی 6459ac7e-e481-438e-982e-efa1517c0720 صفحات ثابت Fri, 22 Jun 2018 10:29:02 GMT درباره شرکت مبتکران اشیاء هوشمند http://www.ioi-co.com/درباره c68f88fa-fcf5-4edf-99c2-8b305b68e209 صفحات ثابت Sun, 10 Jun 2018 13:56:13 GMT <p> شرکت مبتکران اشیاء هوشمند در خرداد سال 1397 با هدف  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ- ﺳﺎﺧﺖ - ﻣﺸﺎوره -  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎءﺧﺪﻣﺎت وﻃﺮاﺣﯽ - ﻣﺸﺎوره - ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﯽ-اي و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي واﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء خدمات و تبلیغات هوشمند در قالب شرکت مسئولیت محدود به ثبت رسیده و بلافاصله فعالیت خود را شروع نموده است.</p> محصول تستی 1 http://www.ioi-co.com//%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C%201 22552809-ddb6-4b2d-bf88-b12273d722d6 سنسور ها Mon, 20 May 2019 10:33:57 GMT لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.