بازدید از معدن هجدک ذغال سنگ کرمان
عقد قرارداد طراحی سامانه مانیتورینگ معادن زیرزمینی (یورت۴۳)
عقد تفاهمنامه با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
اولین رویداد startup weekend دانش آموزی اراک