رویداد پیوند ساختمان

معرفی پروژه مارستان ، بیمارستان هوشمند بر اساس فناوری اینترنت اشیاء

مارستان راه‌حل‌های اتوماسیون ساختمان برای صنعت بهداشت و درمان و مجموعه متنوعی از دستگاه‌ها، حسگرها، شبکه‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای کلان‌داده مبتنی بر هوش مصنوعی است که باعث بهبود کارایی، کاهش هزینه، افزایش سرعت تجهیز بیمارستان‌ها و در نتیجه بهبود کارایی و مراقبت از بیمار در صنعت بهداشت و درمان می‌شود. مشتریان هدف این مجموعه بیمارستان‌های صحرایی، ساختمان‌های مدیریت بحران موقت، بیمارستان‌های در حال ساخت جدید، بیمارستان‌های در حال بازسازی، بیمارستان‌های پیشرو، درمانگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و سایر مراکز درمانی است.