عقد تفاهمنامه با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

عقد تفاهمنامه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و شرکت مبتکران اشیاء هوشمند عقد تفاهم نامه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و شرکت مبتکران اشیا هوشمند در قالب یک گروه تجاری مشترک (کنسرسیوم)به گزارش روابط عمومی، کنسرسیوم شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و شرکت مبتکران اشیاء هوشمند در راستای تولید محصولات و خدمات مشترک با محور توسعه کسب و کارهای دیجیتال با عقد تفاهم‌نامه‌ و با حضور هیات مدیره محترم شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین مدیرعامل محترم شرکت مبتکران اشیاء هوشمند به تاریخ ۹۹/۲/۱ جنبه رسمی یافت.