خدمات مدیریت شبکه‌های اجتماعی

مدیریت شبکه‌های اجتماعی

مشاوره، تحلیل رقبا، تولید محتوا و مدیریت صفحات اجتماعی کسب‌وکار شما

  1.  اکثــر اعضــای تیــم تخصصــی تولیــد محتــوای مبتکــران، دارای ســابقه آمــوزش و فعالیــت حرفه‌‌ای رسانه‌ای هستند.
  2. بازنشر مطالب در رسانه‌های رسمی و اجتماعی
  3. طراحی هویت سازمانی
  4. Rebranding & Branding
  5. پوستر، استوری، استاپ موشن، میکس و مونتاژ
  6. شبکه‌سازی تخصصی، فالور و مشتری واقعی 

بازدید

4584

تاریخ

1400/01/11

اشتراک گذاری