معرفی پروژه مارستان ، بیمارستان هوشمند بر اساس فناوری اینترنت اشیاء
معرفی پروژه مارستان ، بیمارستان هوشمند بر اساس فناوری اینترنت اشیاء

دومین رویداد پیوند در حوزه پراپ تک و فناوری‌های نوین ساختمان برگزار شد.

رویداد پیوند ساختمان
رویداد پیوند ساختمان

معرفی پروژه مارستان ، بیمارستان هوشمند بر اساس فناوری اینترنت اشیاء

"استارتاپ یورت ۴۳" به کمک ایمنی معادن زغال آمد
"استارتاپ یورت ۴۳" به کمک ایمنی معادن زغال آمد

مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) در نشستی با حضور امیر ولدخانی مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی ایمیدرو و هم‌بنیانگذار استارتاپ یورت ۴۳ چالش‌های معادن زغالسنگ را مورد بررسی قرار داد.

1