بازدید از معدن هجدک ذغال سنگ کرمان
بازدید از معدن هجدک ذغال سنگ کرمان

شروع بازدید های معدنی با بازدید از معدن هجدک کرمان

اخذ تائیدیه دانش بنیان
اخذ تائیدیه دانش بنیان

به لطف خدا و تلاش خستگی ناپذیر همکاران خود در شرکت مبتکران اشیاء هوشمند موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شدیم.

روز جهانی اینترنت اشیاء
روز جهانی اینترنت اشیاء

امروز 20 فروردین (9 April) روز جهانی اینترنت اشیاء است.

راهکارهای اینترنت اشیاء‌
راهکارهای اینترنت اشیاء‌

طراحی، ساخت، توسعه و پشتیبانی پروژه‌های اینترنت اشیاء و اینترنت اشیاء صنعتی

مشاوره و طراحی استارتاپ
مشاوره و طراحی استارتاپ

منتورینگ، تحلیل و پرورش ایده‌های استارتاپی

1