رویداد پیوند ساختمان
بازدید از معدن هجدک ذغال سنگ کرمان
عقد قرارداد طراحی سامانه مانیتورینگ معادن زیرزمینی (یورت۴۳)
عقد تفاهمنامه با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
اولین رویداد startup weekend دانش آموزی اراک
کارگاه مسیر شغلی
نمایشگاه صنعت نفت تهران
نمایشگاه محصولات فضایی صندوق نوآوری و شکوفایی
اولین نمایشگاه تهران هوشمند
1 2