قرارداد سامانه مانیتورینگ معادن زیرزمینی
14 اردیبهشت 1399

قرارداد سامانه مانیتورینگ معادن زیرزمینی

عقد تفاهمنامه با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
1 اردیبهشت 1399

عقد تفاهمنامه با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

اخذ تائیدیه دانش بنیان
1400/01/24

اخذ تائیدیه دانش بنیان

روز جهانی اینترنت اشیاء
1400/01/23

روز جهانی اینترنت اشیاء

1