بازدید از معدن هجدک ذغال سنگ کرمان

شروع بازدید های معدنی با بازدید از معدن هجدک کرمان

اولین بازدید از یک معدن زیر زمینی ذغال سنگ و لمس بخش کوچکی از سختی های کار در معدن زیر زمینی ذغال سنگ ، تجربه ای منحصر به فرد ، جذاب و تکرار نشدنی است.

با تشکر فراوان از مدیران و پرسنل شرکت ذغال سنگ کرمان بخصوص پرسنل معدن هجدک که علاوه بر میهمان نوازی با راهنمایی ها و تجارب خود راه را برای ما روشنتر نمودند.

اگر کرمان رفتید حتما بز قرمه رو بهتون سفارش میکنم :d